Home

"Het gebruik van deze GPS routes is voor persoonlijk gebruik en voor eigen risico. Tijdens het volgen van een route gelden de normale verkeersregels. Het is mogelijk dat door een wegomlegging, een verandering aan het wegennet het niet mogelijk is om de route exact te volgen. Het volgen van de route mag en is zeker geen must."